• 问题? +90 (530) 773 34 98
社交媒体:

Duyurular

???????宿???活

Sırt çantalıların hostel karde?li?i i?te İstanbul'un genç turistleri

Sultanahmet’in ara sokaklarında dünyanın her yerinden gelmi? gençleri a?ırlayan hostel odaları...

Murat ?AKA DÖRT AY HOSTELDE YA?ADI VE YAZDI
22 A?ustos 2014 - 09:44:45
 

Sırt çantalıların hostel karde?li?i i?te İstanbul'un genç turistleri

Aynı odadaki ranzaların farklı katlarında birbirine kom?uluk eden farklı diller, farklı kültürler, farklı cinsiyetler ama aynı maceraperestlik, aynı ke?fetme heyecanı, aynı özgür ruh.

Sırt çantalıların hostel karde?li?i i?te İstanbul'un genç turistleri

Hürriyet fotomuhabiri Murat ?aka tam dört ayını ‘sırtçantalılar’ denilen hostel mü?terilerinin arasında geçirdi; sabah uyanı?larından gece du?larına kadar en özel anlarını foto?rafladı. İ?te İstanbul’un hâlâ çiçek çocuk, hâlâ masum yüzü...
 

SAATLERDEN ASYA, MEVSİMLERDEN AVRUPA!

Sırt çantalıların hostel karde?li?i i?te İstanbul'un genç turistleri

Hostel takvimine göre ?u anda Avrupa mevsimindeyiz. Kı?ın İspanyol ve Güney Amerikalılar yazın Avrupa ve Avustralya vatanda?ları a?ırlıkta oluyor. Nisan Anzak ayı mesela. Bütün hostelleri onlar dolduruyor. Fakat do?ru zamanda do?ru yerde olmak için mevsimi bilmek de yetmiyor, do?ru saati iyi seçmeniz gerek. Asyalıları gece dı?arda, Avustralyalıları da gece yatakta görmek neredeyse imkânsız.

Sırt çantalıların hostel karde?li?i i?te İstanbul'un genç turistleri

Kalacakları hostelleri internette o i?letmede daha önce kalmı? olanların Tripadvisor gibi internet sitelerine bıraktıkları yorum ve puanlamalardan seçiyorlar. Ço?u hostelde kadınlar ve erkekler için ayrı odalar da var, artık kim hangisini tercih ederse... Özel ve de?erli e?yalarını koyması için herkesin kilitli mini dolapları var. 10-30 ranzalı odalara ki?i ba?ı 12-20 euro ödeniyor. Ya? ortalaması 20-27.

HOSTEL SOSYALLİ?İ

Sırt çantalıların hostel karde?li?i i?te İstanbul'un genç turistleri

Pek çok insana, dilini-kültürünü bilmedi?i, hiç tanımadı?ı onlarca insanla aynı odada kalmak tatilden çok eziyet gibi gelebilir. Ama bu eziyetin dünyanın her yerinden ve her ya?tan gönüllü talipleri var: Backpecker yani sırtçantalıların tek dertlerinin ucuza konaklamak oldu?unu sanırsanız, hostelde kalıp Reina’ya gitmek için yat kiralayan genci hiç anlayamayacaksınız demek.

Sırt çantalıların hostel karde?li?i i?te İstanbul'un genç turistleri

Ço?u tek geliyor çünkü hostelde kolayca kayna?ıp arkada? olabilece?i birçok ki?inin kendisini bekledi?ini biliyor. ‘Hostel sosyalli?i’, kolayca arkada? edinmek ve o insanlarla dünyanın ba?ka bir yerinde, ba?ka bir hostelde tekrar kar?ıla?ana kadar ortak anılar biriktirmek demek.

Sırt çantalıların hostel karde?li?i i?te İstanbul'un genç turistleri

Hostelde tanı?ıp sonraki ülkeleri beraber gezmeye karar verenler var. Hele hele gidece?iniz ülkeden bir ‘ranza karde?i’ne denk gelirseniz çok ?anslısınız çünkü birinci a?ızdan tavsiye her ?eyden kıymetli. İ?letmeci Onur’a göre hostellerde tanı?ıp evlenenlerin sayısı hiç az de?il: “Sonradan karıkoca olarak tekrar geliyorlar. Bütün aile olarak gelip çoluk combalak tek odayı özel oda gibi kullanan aileler de oluyor.”

HAYDİ PUB CRAWL’A!

Sırt çantalıların hostel karde?li?i i?te İstanbul'un genç turistleri

Sırtçantalılar için e?lence vazgeçilmez. E?er bir hostelde kalıyorsanız gece dı?arı çıkacak arkada? bulmanız da daha kolay. Bütün hostel mü?terilerinin toplanıp sabaha kadar bar gezmesine ‘pub crawl’ (bar turu) deniyor. Hostel tatilinde resepsiyonist hiç olmadı?ı kadar önemli bir figür. Bir yere çıkmadan önce resepsiyondan tavsiye almak olmazsa olmazlardan. O ne derse, nereyi i?aret ederse o bara gidiliyor.

Sırt çantalıların hostel karde?li?i i?te İstanbul'un genç turistleri

?ehir turu sonrası otele dönü?. Gün içinde yaptıklarını resepsiyoniste anlatırken çok e?leniyorlar.

Sırt çantalıların hostel karde?li?i i?te İstanbul'un genç turistleri

Hollandalı bu üç arkada? Türk kültürüne çok meraklı. Kapalıçar?ı’nın altını üstüne getirdiler ama aldıkları baklavaları bitiremediler.

Sırt çantalıların hostel karde?li?i i?te İstanbul'un genç turistleri

Hostelin resepsiyonu ak?amüstleri daha hareketli. Yeni Zelandalılar giri? kayıtlarını yaptırırken arkadaki Slovak çiftten biri çalı?ıyor, di?eri etrafı seyrediyor.

Sırt çantalıların hostel karde?li?i i?te İstanbul'un genç turistleri

Süleymaniye’ye nasıl mı gidilir? Gel sana haritadan göstereyim...

Sırt çantalıların hostel karde?li?i i?te İstanbul'un genç turistleri

En gürültücü gruplar Hollandalı liseliler. Kimsenin ?ikâyetini dikkate almıyorlar. Tek korktukları ba?larındaki ö?retmenleri.

Sırt çantalıların hostel karde?li?i i?te İstanbul'un genç turistleri

Hostel kuralları gere?i kimse kimsenin e?yasına dokunmuyor. Hatta yerdeki bir ?eyi kaldırmak bile ayıp.

Sırt çantalıların hostel karde?li?i i?te İstanbul'un genç turistleri

"Kimsenin toplayaca?ı yok, bari ?u battaniyeleri çama?ırhaneye götüreyim."

Sırt çantalıların hostel karde?li?i i?te İstanbul'un genç turistleri

Odalar padi?ahınsa, koridorlar bizimdir!

Sırt çantalıların hostel karde?li?i i?te İstanbul'un genç turistleri

Sabah ilk gördü?ünüzde korkabilirsiniz ama sonra alı?ıyorsunuz.

Sırt çantalıların hostel karde?li?i i?te İstanbul'un genç turistleri

Amerikalı baba, kızının pe?ine takılmı? hostel hostel geziyor.

Sırt çantalıların hostel karde?li?i i?te İstanbul'un genç turistleri

Bir yerde toplu halde ya?amanın en rahat yanı temizlik ve düzen sorumlulu?unun azalması.

Sırt çantalıların hostel karde?li?i i?te İstanbul'un genç turistleri

İstanbul’da tanı?an bu İngiliz arkada?lar ?ehri birlikte ke?fetmeye karar vermi?.

Sırt çantalıların hostel karde?li?i i?te İstanbul'un genç turistleri

Saat 23.00, tipik bir ‘çılgın Sultanahmet gecesi’

Sırt çantalıların hostel karde?li?i i?te İstanbul'un genç turistleri

O son tekilayı içmeyecektim... Türkiye’de yastık yerine beton mu kullanıyorlar ne!

Sırt çantalıların hostel karde?li?i i?te İstanbul'un genç turistleri

Bu ABD’li kız babasıyla seyahat ediyor ve pek e?lence insanı de?il. Bütün vaktini kitap okumaya ayırıyor.

Sırt çantalıların hostel karde?li?i i?te İstanbul'un genç turistleri

Hollandalı borsacılar gece dı?arı çıkmadan önce odada hep beraber demleniyor.

Sırt çantalıların hostel karde?li?i i?te İstanbul'un genç turistleri

Arz-talep meselesi: Kalan çok ama lavabo az. Sonuç: Sıra!

Sırt çantalıların hostel karde?li?i i?te İstanbul'un genç turistleri

E?er gece dı?arı çıkacaksan, kimseyi uyandırmadan makyaj yapmanın yolunu bulman lazım.

Sırt çantalıların hostel karde?li?i i?te İstanbul'un genç turistleri

Avustralyalılar yarın Çanakkale’ye gidecekler, İstanbul’daki son gecenin tadını çıkarıyorlar.

 

 

Yayınlanma Tarihi : 22 A?ustos 2014 - 01:19:00

Yorumlar