• Sorunuz mu var? +90 (530) 773 34 98
Sosyal Medya:

Duyurular

Yılmaz ?zdil / Eski?ehir Yazısı

YILMAZ ÖZDİL

Örgütlü cehaleti bu çocuklar yenecek

20 Ekim 2015
 

Hafta sonu Avrupa'daydım.

*

Bizim asrın lideri altın varaklı tahtında otururken, nehirde tekne turu yapıyordum. Güzergah boyunca, çimlere yayılmı? kızlı-erkekli gençler, kitap okuyor, gitar çalıyor, sıcacık gülümsemeleri her ?eyi anlatıyor, mutlular… Ayaklarını suya sarkıtmı?lar, önlerinden gondollar geçiyor. Senfoni orkestrası konserine gittim, yer bulabilmek için torpil yaptırdım, çünkü bu ?ehirdeki opera, bale, klasik müzik, tiyatro biletleri, yok satıyor, gi?eye çıktı?ı an tükeniyor. Balmumu Heykel Müzesi gezdim, Ça?da? Cam Sanatları Müzesi, Canlı Tarih Müzesi, Kent Belle?i Müzesi gezdim, ayaklarım yoruldu, ruhum dinlendi. Trafi?e kapalı, kaldırımsız sokaklarında yürüyorum, ba?ımı nereye çevirsem, heykel… Etraf yemye?il, elinde foto?raf makinesiyle dola?, a?açsız tek kare çekemezsin. Milyon metrekareye ula?mı? büyüklükte parklar var. Masal ?atosuna girdim, çocuklu?uma gittim, Planetaryum'a girdim, uzay aracıyla samanyolunda seyahat ettim. Buradaki mimari restorasyonlara, estetik dönü?ümlere bakınca, üzülerek görüyorsun ki, bizim ?ehirlerde yapılan kentsel dönü?üm, vazoya çiçek yerine takunya koymak gibi bi ?ey… Hem?ehrileri uygar. Yere tükürmüyorlar. Öküz gibi omzuna çarpmıyorlar. Bana göre geli?mi?li?in en önemli kriteridir, geceyarısı saat 2'de kadınlar tek ba?ına dola?abiliyor. İrlanda barında Türk ?arabı içtim, Covent Garden'da su muhallebisi yedim.

*

Pasaportsuz gidilebiliyor.

*

Çünkü, insan'a insan oldu?unu hatırlatan ?ehir, Eski?ehir'deydim.

*

Mustafa Kemal aydınlanmasının, Nutuk'un vücut bulmu? hali, Profesör Yılmaz Büyüker?en mucizesi.

*

Aslına bakarsanız “nefes almak için” senede iki üç kere geliyorum, bu defa 20 ki?ilik arkada? grubumla geldim. Biz oradayken, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Tekirda?'dan gelen gruplarla kar?ıla?tık. Yerli turist ya?ıyor. Denizi yok ama, plajı, adaları var bu ?ehrin… Yelken kursu veriliyor, kano ?ampiyonası düzenleniyor, belediye atölyesinde üretiliyor, nehir teknesi ihraç ediliyor. Engelli yurtta?lar, hiç kimseden yardım almadan tek ba?ına dola?abiliyor, sosyal hayata katılabiliyor. Kent Konseyi'nde, gönüllü demokrasinin, sivil toplumun mükemmel örnekleri sergileniyor. Siz hiç bilim kuyru?u gördünüz mü? Bu ?ehirde var. Planetaryum'a girmek için, bilim deney merkezi'ne girmek için, kapısında kuyruk oluyor. Balmumu Heykel Müzesi'ni, Ça?da? Cam Sanatları Müzesi'ni, Eti Arkeoloji Müzesi'ni her sene ziyaret eden insan sayısı, Eski?ehir'in nüfusundan fazla… Masal ?atosu'nu sadece 18 ayda 1 milyon 250 bin ki?i gezdi. Efes Antik Kenti'ni senede 1.5 milyon ki?inin, Kapadokya'yı 1 milyon ki?inin, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni sadece 250 bin ki?inin gezdi?ini dü?ünürseniz… Eski?ehir mucizesi'nin nasıl bir çekim alanı yarattı?ını daha iyi hesap edebilirsiniz. Büyük?ehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 62 ki?ilik kadrosuyla, 15 senedir, haftada iki gün konser veriyor. Bu sezon açılı?ı İdil Biret'le yapıldı. Merdiven bo?luklarında bile yer yoktu. Suna Kan, Gülsin Onay, Fazıl Say geliyor, ?efler Rengim Gökmen, Gürer Aykal geliyor, ben mesela Arda Aktar'a denk gelme ?ansını yakaladım, varlı?ından onur duydu?umuz solistler geliyor, Genco Erkal, Haldun Dormen, Rutkay Aziz, Arsen Gürzap oyun sahneliyor, yer darlı?ından sayamadıklarım affetsin, devlet opera ve balesi'nin en iyi performansları geliyor. Tıpkı, medeni Avrupa ?ehirlerinde oldu?u gibi, tramvayın “opera hattı” var, toplu ta?ıma aracı operaya gidiyor. ?ehirde yedi salon var, toplam dört bin ki?ilik seyirci kapasitesi var. Bir gecede üç-dört etkinlik oluyor, bir salonda opera varken, bir ba?ka salonda tiyatro oluyor, hepsi hınca hınç dolu oluyor. Heykel çalı?tayı, seramik çalı?tayı, cam sempozyumu, uluslararası tiyatro festivali düzenleniyor.

*

İ?im güya yazarlık ama, Anadolu bozkırında ya?anan devrimi tam olarak ifade edemedi?imi, kelimelerin yeterli olmadı?ını hissediyorum.

*

Bu ?ehrin çocukları, 15 senedir Beethoven'la Bach'la Mahler'le büyüyor, opera seyrediyor, bale seyrediyor. Bu ?ehrin çocukları, henüz sekiz ya?ındayken, Fazıl Say dinliyor, Genco Erkal'la tanı?ıyor. Resim, heykel, bu ?ehrin çocuklarının do?al hayatının parçası… Tarih ?uuruyla büyüyorlar. A?açla büyüyorlar. Hayvan sevgisiyle büyüyorlar. Akıl'la bilim'le kültür'le sanat'la, zihinlerine duvar örmeden, çocukluklarını-gençliklerini ya?ayarak, özgürce büyüyorlar.

*

Bu ?ehrin çocukları… Atatürk aydınlanmasının ne anlama geldi?ini, uygulamalı olarak, ya?ayarak görüyor. Profesör Yılmaz Büyüker?en gibi vizyoner-yurtsever yönetirse, toplumun nereden nereye sıçrayabilece?ini, ya?ayarak görüyor. Aynı zamanda… Örgütlü cehalet yönetirse, toplumun ba?ına neler gelebildi?ini de, ya?ayarak görüyor!

*

Mesleki kariyerimi ortaya koyarak, iddia ediyorum.

*

Eski?ehir'de bugüne de?il…
Yarına ?ahit oluyoruz.

*

En geç önümüzdeki 10-15 sene içinde, Türkiye'nin gelece?ine damga vuracak insanlar, bu donanımlı çocukların arasından, Eski?ehir'den çıkacak. Yazın bi kenara… Sanat'ta bilim'de sanayi'de siyaset'te, hayatımıza yön verecek insanlar, bu çocukların arasından yeti?ecek.

Yorumlar